วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

เหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่กรมธนารักษ์ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้กรมธนารักษ์เตรียมดำเนินการพิจารณาจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพิ่ม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีเหรียญที่ระลึกฯ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

สำหรับการผลิตเหรียญเพิ่ม จะดำเนินการผลิตเหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 50,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 50,000 เหรียญ เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 400,000 เหรียญ เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 40,000 เหรียญ ประชาชนสามารถจองได้ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศและธนาคาร 19 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้ง 4 ประเภท รวมประเภทเหรียญคิวโปรนิกเกิลที่ล่าสุดเหลือ 23 ล้านเหรียญ จากทั้งหมด 39,999,999 เหรียญ โดยกำหนดเปิดรับจองตั้งแต่วันที่18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป และต้องใช้หลักฐานที่แสดงความเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนในการจอง


"ในครั้งนี้จะเปิดจองให้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น โดยในวันที่ 29 ส.ค.60 นี้ จะปิดรับจองทั่วประเทศเวลา 16.30 น. และจะเปิดจองอีกครั้งเวลา 8.30 น. วันที่ 18 ก.ย. - 30 ก.ย.60 หรือจนกว่ายอดจองเหรียญจะหมด เพื่อปรับปรุงระบบการจองใหม่ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารกรุงไทย รวมทั้งการจองเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย สามารถจองผ่านธนาคารได้แล้ว แต่ยังต้องรับที่กรมธนารักษ์ เนื่องจากเหรียญทองแดงฯมีขนาดใหญ่และขนส่งลำบาก ส่วนเหรียญอื่นจองที่ไหน รับที่นั่นเหมือนเดิม"

ทั้งนี้ การเปิดรับจองเหรียญที่ระลึก ผู้สั่งจอง 1 คน สามารถสั่งจองได้ 1 สิทธิ์ โดยสามารถจองเหรียญที่ระลึกทองคำ จำนวน 1 เหรียญ  เหรียญที่ระลึกเงิน จำนวน 1 เหรียญ เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย จำนวน 1 เหรียญ และเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล จำนวน 3 เหรียญ สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์จองครั้งแรกแล้วจะได้สิทธิ์จองเฉพาะเหรียญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ โดยสามารถทยอยรับเหรียญได้ตั้งแต่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม การเปิดจองเหรียญที่ระลึกที่ผ่านมาในรอบแรก เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 5 หมื่นบาท จำนวนผลิต 99,999 เหรียญ,  เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท จำนวนผลิต 399,999 เหรียญ, ทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท จำนวนผลิต 39,999 เหรียญ และ คิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท จำนวนผลิต 39,999,999 เหรียญ

หลังจากก่อนหน้านี้ ประเภทเหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท จำนวนผลิต 399,999 เหรียญ ได้มีการจองหมดแล้วในวันที่ 22 ส.ค.60 ที่ผ่านมา ต่อมาในวันที่ 23 ส.ค.60 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการเปิดจองเหรียญ ประเภทเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท จำนวนผลิต 39,999 เหรียญ และประเภทเหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 5 หมื่นบาท จำนวนผลิต 99,999 เหรียญ ได้ถูกจองหมดไปแล้วเช่นเดียวกัน ทำให้เหลือเพียงเหรียญประเภทคิวโปรนิกเกิลเท่านั้น


ที่มา : เรียบเรียงโดย
มนันยา ไตรแก้ว : สำนักข่าวทีนิวส์