วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 50 บาท

01. 20 ปี พุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก 2514
02. 100 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2517

03. อนุรักษ์ธรรมชาติฯ 251704. การพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ (Agricola) 2538
05. ชุดปีมังกร ค.ศ. 2000  
        เหรียญเงินขัดเงา 50 บาท ปี 2000 (มังกร) ชุด 3 เหรียญ

07. 50 ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2547

08. 1 พรรษา พระองค์เจ้าทีปังกรฯ 254909. 100 ปี โรงเรียนนายเรือ 2549
10. 150 ปี โรงกษาปณ์ 2553

11. 7 รอบ ในหลวง 2555


12. 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 2555

13. 5 รอบ พระเทพฯ  2558


14. ฉลองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 255915. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559