วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 1 บาท

01. เสด็จนิวัตพระนคร

02. พระชนมายุครบ 3 รอบ

03. เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5
04. เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 6
05. แรกนาขวัญ


06. สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช07. 25 ปี องค์การอนามัยโลก


08. กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8


09. 75 พรรษาสมเด็จย่า
10. องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ

11. เจ้าฟ้าสิรินธร ทรงสำเร็จการศึกษา
12. สถานปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

13. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรางสำเร็จการศึกษา


14. เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8
15. วันอาหารโลก
16. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก